• Phone : 06753 257540
  • Email : info@gmail.com / principalsarankuldegreecollege@yahoo.in

PRINCIPALS LIST

SL NO. NAME FROM TO
1 Prof. P.C. Maharana (I/C) 25.06.1978 24.06.1979
2 Prof. U.C. Mahapatra (I/C) 25.06.1979 17.07.1984
3 Sri B.C. Jena (I/C) 17.07.1984 05.07.1985
4 Sri S.L. Mahapatra (I/C) 06.07.1985 06.08.1985
5 Sri B.C. Jena (I/C) 07.08.1985 06.01.1986
6 Sri U.C. Mahapatra (I/C) 07.01.1986 01.12.1988
7 Dr. S.K. Mohanty 02.12.1988 29.11.1990
8 Mr. P.N. Mohanty 30.11.1990 31.05.1996
9 Sri M. Sahoo (I/C) 01.06.1996 14.07.1996
10 Sri R.C. Mishra 15.07.1996 28.02.2000
11 Sri J. Parikhita 01.03.2000 07.09.2001
12 Sri Paresh Ch. Patnaik 07.09.2001 31.12.2004
13 Sri Santosh Ku. Padhy (I/C) 31.12.2004 07.02.2005
14 Dr. Sadasiba Biswal 07.02.2005 31.07.2005
15 Dr. Dukshishyam Das 01.08.2005 31.07.2007
16 Sri Santosh Ku. Padhy (I/C) 01.08.2007 10.12.2008
17 Sri K.P. Mohapatra (I/c) 10.12.2008 12.12.2008
18 Md. Anwar Hussain 12.12.2008 29.02.2012
19 Miss. S.R. Devi (I/C) 29.02.2012 30.04.2015
20 Sri Narayan Panda (I/C) 30.04.2015 31.08.2017
21 Sri Bijay Kumar Rath (I/C) 31.08.2017 31.10.2018
22 Sri Jogeswar Naik (I/C) 31.10.2018 31.03.2019
23 Sri Rajakishor Sahoo 31.03.2019 31.12.2021
24 Sri. Basanta Kumar Rath 31.12.2021 -